Mandala, Yoga, Klang

Kursen har genomförts 2019 och 2020. Ny kurs ännu ej bestämd.